Jūrų vilkas | Blogas.Kelyje.Lt

NaujienosJūrų vilkas

2013-04-04 20:28:06, Knygos
slimmity-thumb

Garsaus amerikiečių rašytojo Dž. Londono romanas apie didingą jūros stichiją, kupiną klastos ir pavojų, ugdančią žmogaus valią ir charakterį. Hamfris Van Veidenas, trisdešimt penkerius metus išgyvenęs knygų išminties pasaulyje, naiviai tikįs gėrio ir teisingumo idealais, netikėtai patenka į visiškai svetimą jam aplinką, kur viešpatauja brutali jėga ir laukiniai įstatymai. Kilnios herojaus tiesos, teigia autorius, nėra tokios bevertės, - jos nugali Vilko Larseno įkūnytą žiaurumą. Šiose įnirtingose grumtynėse tarp mirties ir gyvenimo herojui gelbsti ir meilė.

- Knygos viršelis....

Keturioliktas skyrius

„Tai būrys viengungių, kurie vienas su kitu nuolat šiurkščiai kivirčijasi ir dėl to kasdien vis labiau rambėja. Kartais man atrodo, net neįtikėtina, jog jie kada nors turėjo motinas. Sakytum, kad tai pusiau gyvuliškam pusiau žmogiška padermė, kažkokia skirtinga, lyties neturinti rasė, kad juos it vėžlio kiaušinius išperėjo saulė, arba jie gyvybę gavo kokius nors panašiu nelemtu būdu. Ištisas dienas jie žvėriškai ir įnirtingai širsta, o pagaliau miršta taip bjauriai, kaip ir gyveno.“

Šešioliktas skyrius

„Vilkas Larsenas pribaigs mane. Žinau ir tik trokštu, kad tai būtų greitai.
Kai jis nuėjo, pajutau ir savo širdyje tokį pat troškimą. Jeigu tai turi įvykti, teįvyksta greičiau. Bendra prislėgta nuotaika apėmė ir mane. Pražūtis atrodė neišvengiama. Ir, valanda po valandos žingsniuodamas deniu, aš pasijutau paveiktas šlykščių Vilko Larseno idėjų. Kam gi viskas pasaulyje? Kur gyvenimo didingumas, jeigu jis leidžia taip begėdiškai nualinti žmonių sielas? Gyvenimas – pigus ir niekingas dalykas, ir juo greičiau jis baigsis, juo geriau. Užbaigti jį, ir viskas! Aš taip pat parimau ant turėklo ir godžiai įbedžiau akis į jūrą, įsitikinęs, jog anksčiau ar vėliau turėsiu nugrimzti žemyn, žemyn į šaltas žalias užmaršties gelmes...“

Dvidešimt septintas skyrius

„Aš visada maniau, kad vyro ir moters meilė yra kažkoks nežemiškas, įdvasintas dalykas, dvasinis ryšys, kuris sujungia ir suvienija sielas. Kūno ryšiams, mano meilės pasaulyje tebuvo skiriama maža vietos. Bet mano paties patirta saldi pamoka man parodė, kad siela pasireiškia per kūną, kad mylimo asmens plaukų vaizdas, kvapas, prisilytėjimas, lygiai taip pat, kaip ir jo akių šviesa bei ištarti žodžiai, yra sielos kvėpavimas, balsas, jo esmė. Juk gryna siela – kažkas neapčiuopiama, tik įsivaizduojamas, nujaučiamas dalykas, ji negali pati pasireikšti. Jehovos antropomorfizmas žydams apsireiškė jiems suprantamu pavidalu. Izraelitų manymu, jis buvęs panašus į juos, jų pačių paveikslas, kaip debesis, kaip ugninis stulpas, kažkas apčiuopiama, paliečiama, prieinama jų galvosenai.

Taigi žvelgdamas į Mod plaukus ir jais gėrėdamasis, aš giliau pažinau meilę, negu perskaitęs visų poetų ir dainininkų dainas bei sonetus. Staigiai, vikriai krestelėjusi galvą, ji atmetė juos atgal, ir pasirodė besišypsantis jos veidas.“

„Šiaip ar taip,  galvojau, mylėti – kur kas geriau ir gražiau, negu būti mylimam. Meilė suteikia žmogui tai, dėl ko verta gyventi ir nebaisu numirti. Mylėdamas kitą, aš užmiršau save, ir kartu – keistas paradoksas! – aš niekada taip netroškau gyventi kaip dabar, kai mažiausiai vertinau savo gyvybę. Niekada mano gyvenimas dar nebuvo toks prasmingas, galvojau aš. Prieš užsnūsdamas patenkintas stengiausi įžiūrėti tamsoje Mod, kuri sėdėjo susikūprinusi, budriai stebėdama putojančią jūrą ir pasirengusi kiekvieną akimirką pašaukti mane.“

Trisdešimt ketvirtas skyrius

„Aš prisiminiau Mišlė žodžius: „Vyrui moteris – tai tas pat, kaip žemė legendiniam jos sūnui: užtenka tiktai parpuolus pabučiuoti jos krūtinę, ir jis vėl įgauna jėgų.“ Pirmą kartą supratau tikrąją šių žodžių prasmę. Mod man kaip tik ir buvo tas neišsenkantis stiprybės ir drąsos šaltinis. Man reikėjo tiktai į ją pažvelgti arba apie ją pagalvoti, ir aš vėl pasijusdavau stiprus.“Žymės: Knyga, Romanas, Jūrų vilkas, Džekas Londonas, Jack London

Peržiūrų: 649

Autorius:Artūras
El. Paštas: arturas.malcevas@gmail.com


Untitled Document    smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley

    Koks Yra Valdo Adamkaus Vardas?